Warning: A non-numeric value encountered in /home/koprobo/domains/zbudujmy.eu/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Przed zakupem wełny mineralnej warto zapoznać się z ety­kietą wyrobu. To ona zawiera bowiem najważniejsze informacje na temat danego produktu. Często jednak można przekonać się, że nie wszystkie produkty mają etykietę, na której powinny znaleźć się wymagane prawem informacje na temat ich cech.

We wszystkich krajach Unii Europej­skiej, również w Polsce, obowiązuje przej­rzystość procedur i działań pozwalających na wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych tak, aby chroniły one prawa konsumenckie. Oznacza to, że wszy­scy producenci powinni stosować takie same procedury, poddawać wyroby takim samym badaniom i klasyfikacjom oraz udostępniać w określony i zrozumiały sposób takie same informacje o wyrobach. Dopiero po spełnie­niu tych ściśle określonych wymagań praw­nych, wyrób jest wprowadzany do obrotu i stosowany w budownictwie.

Na etykiecie wyrobu budowlanego musi być podany jego producent lub upoważniony re­prezentant, który zapewnia opis wyrobu oraz dodatkowo – dokumentację techniczną, np. europejski znak CE, deklarację własności użytkowych czy Europejską Aprobatę Tech­niczną. Wyrobowi budowlanemu powinna towarzyszyć zrozumiała i czytelna etykieta w języku kraju, w którym jest on wprowadza­ny. Jeśli choć jeden wymóg nie jest spełniony, to wyrób budowlany nie może być wprowa­dzony do obrotu na terenie UE, a tym bar­dziej instalowany w budynkach.