Warning: A non-numeric value encountered in /home/koprobo/domains/zbudujmy.eu/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Przy okazji wielu tego typu wpisów pojawia się również pytanie nie tylko o opisane ostatnio budynki, ale i o same roboty budowlane.

Warto zatem przybliżyć definicję tego pojęcia, które w ślad za odpowiednim terminem przedstawionym na Wikipedii brzmi następująco: Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.