Warning: A non-numeric value encountered in /home/koprobo/domains/zbudujmy.eu/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Co we wniosku o pozwolenie na budowę

Kiedy mamy już działkę i projekt budowlany domu, możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wniosek sporządza się na urzędowym formularzu (do pobrania w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta albo z ich stron internetowych). Jego wypełnienie jest bardzo łatwe; należy w nim podać dane inwestora, rodzaj inwestycji i jej adres oraz wymienić dokumenty załączone do wniosku.

Komplet dokumentów składa się w starostwie powiatowym (w urzędzie miasta w przypadku miast na prawach powiatu), na terenie którego znajduje się działka przeznaczona pod inwestycję.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć:

  • projekt budowlany (cztery egzemplarze) z wymaganymi w danym wypadku uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami;
  • zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego (na przykład izby architektów) potwierdzające,że projektant jest wpisany na jej listę i ma uprawnienia do projektowania domów. Musi być aktualne na dzień, w którym projekt został opracowany;
  • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (złożone na formularzu, który można pobrać w urzędzie bądź z jego strony internetowej);
  • decyzję o warunkach zabudowy – tylko jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • ewentualnie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (gotówką w kasie urzędu powiatowego/urzędu miasta lub przelewem na jego konto).

Postępowanie w sprawie budownictwa mieszkaniowego jest zwolnione z opłaty skarbowej, chyba że część domu jest przeznaczona pod działalność gospodarczą (opłata wynosi 1 zł/m2 takiej powierzchni) albo formalności załatwia za nas pełnomocnik (trzeba wówczas zapłacić 17 zł za przyjęcie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa).