Warning: A non-numeric value encountered in /home/koprobo/domains/zbudujmy.eu/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Izolacja ścian piwnicy
Grubość warstwy termoizolacyjnej trzeba dobrać tak, aby wartość współczynnika przenikania ciepła przez daną przegrodę nie przekroczyła maksymalnej wartości podanej w Warunkach technicznych. Dla ścian zewnętrznych jest to 0,25 W/(m2.K), jeśli temperatura w pomieszczeniu nie spada poniżej 16oC, lub 0,45 W/(m2.K), jeżeli osiąga wartość z przedziału 8-16oC. Takie wymagania są stawiane ścianom nadziemnym, a więc także w piwnicach częściowo wyniesionych nad poziom gruntu. Dla ścian zagłębionych w gruncie nie ma jednoznacznych wymagań. Ciepło ucieka przez nie co prawda wolniej, bo przylegający do nich grunt ma zimą temperaturę wyższą niż powietrze na zewnątrz, ale nie warto zmniejszać grubości izolacji termicznej.

Nie tylko ściany
Ocieplenia wymaga każda przegroda, za którą panuje inna temperatura niż w ogrzewanej piwnicy. Dotyczy to nie tylko podłogi i ścian zewnętrznych, ale także ścian wewnętrznych oddzielających ją od pomieszczeń nieogrzewanych lub ogrzewanych dużo słabiej. Jeżeli w piwnicy będzie utrzymywana taka sama temperatura jak w pomieszczeniach na wyższej kondygnacji, dzielącego je stropu można nie ocieplać. W przeciwnym razie warto ocieplić również strop.

Miejsca newralgiczne
Jeśli piwnica ma niezależne wejście z zewnątrz, newralgicznym miejscem staje się połączenie ściany z fundamentem i podłogą na gruncie. Ponieważ nie osłania tego miejsca odpowiednio gruba warstwa gruntu, powinno się ułożyć na zewnątrz przed odsłoniętą ścianą poziomy pas termoizolacji (szerokości 1 m). Aby jej nie uszkodzić, osłania się ją na przykład płytami chodnikowymi. Dodatkowy pas ocieplenia warto umieścić pod nawierzchnią, która stanowi opaskę domu, jeżeli fundamenty znajdują się tuż poniżej strefy przemarzania. Pozwoli to wydłużyć drogę ucieczki ciepła przez mostek, jaki powstaje w miejscu braku ciągłości między ociepleniem ułożonym na ścianach zewnętrznych a tym w podłodze na gruncie.

Zapraszam na Gomar