Warning: A non-numeric value encountered in /home/koprobo/domains/zbudujmy.eu/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806
Zaznacz stronę

Zanim łopaty pójdą w ruch i zaczną się pojawiać wykopy fundamentowe, na oczyszczonym, pozbawionym humusu terenie trzeba wytyczyć obrys domu. Od tego, z jaką starannością zostanie to zrobione, zależy, czy dom będzie odpowiadał położeniem oraz wymiarami założeniom projektu i czy wszystkie ściany będzie miał proste. Na geodecie spoczywa więc ogromna odpowiedzialność.

Na jej podstawie prowadzone są wszelkie prace projektowe, pomiarowe, wytyczane są punkty i kierunki. Widnieją na niej granice działek, obrysy istniejących budynków, są na niej uwzględnione wszelkie obiekty ogólnogeograficzne znajdujące się na danym obszarze. Zawiera także dane na temat tak zwanego pionowego ukształtowania terenu oraz informacje o lokalizacji urządzeń technicznego uzbrojenia terenu. Inwestor musi kupić jej kopię w wydziale geodezji, kartografii i katastru starostwa lub urzędu gminy. Następnie przekazuje ją geodecie.

Geodeta dokonuje tak zwanej adaptacji mapy. Musi w tym celu po raz pierwszy odwiedzić działkę, żeby sprawdzić jej wymiary, skontrolować stan faktyczny i nanieść zmiany – dodać elementy, których na mapie brak, i usunąć te nieistniejące. Efektem pracy geodety jest mapa do celów projektowych opracowana w skali 1:500. Zawiera między innymi określenie granic, usytuowanie działki, obrysy istniejących i planowanych obiektów, elementy uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. Jej przygotowanie pochłania przeważnie około 2 tygodni. Mapę tę musisz udostępnić architektowi projektującemu dom bądź dokonującemu adaptacji. Na niej narysuje on usytuowanie domu na działce. Pamiętajmy, że sama mapa zasadnicza uzyskana w urzędzie nie jest dokumentem do celów projektowych, o czym informuje nawet umieszczona na niej pieczątka.

Gomar